“ChatGPT” จะมาแทนที่อาชีพไหนหรือเปล่า?

หลายคนเริ่มตั้งคำถามว่า แชทบอต “ChatGPT” จะมาแทนที่อาชีพไหนหรือเปล่า? เพราะนับวันยิ่งมีความเก่งกาจมากขึ้นเรื่อย ๆ จนถูกเอาไปใช้ในหลากหลายองค์กร หลากหลายธุรกิจแล้ว

แต่ “OpenAI” ก็ได้มีการบอกว่า “ChatGPT” ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อแทนที่อาชีพใดบนโลกนี้ แต่ “ChatGPT” มีความสามารถในการให้ข้อมูลและช่วยในการตอบคำถามในหลากหลายหัวข้อ อาจมีการใช้งาน “ChatGPT” ในองค์กรหรือธุรกิจ เพื่อช่วยเสริมสร้างข้อมูลหรือให้ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ต้องระวังเรื่องความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้รับจาก “ChatGPT” เนื่องจากมันยังเป็นแบบจำลองภาษา และไม่มีการเข้าใจแบบลึกซึ้งเหมือนมนุษย์ ดังนั้น การใช้ “ChatGPT” เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอสำหรับงานที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์ ความเข้าใจทางอารมณ์ หรือความรู้และความเชี่ยวชาญเชิงลึกในสาขาต่าง ๆ

“ChatGPT” และ AI ช่วยทำงาน ไม่ใช่มาแย่งงาน

“ChatGPT” สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยทำงานในหลายอาชีพได้ เช่น ช่วยในการสนทนาและการตอบคำถามในธุรกิจบริการลูกค้า ช่วยในการสร้างเนื้อหาบทความ ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจในธุรกิจ หรือช่วยในการสร้างและทดสอบโมเดล รวมทั้งแอปพลิเคชันต่าง ๆ เป็นต้น

“ChatGPT” จะเป็นเครื่องมือเสริมที่ช่วยให้มนุษย์ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยในกระบวนการการตัดสินใจ แต่ยังคงต้องพึ่งพาความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ในการประยุกต์ใช้งาน AI เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมและมีคุณค่าสูงสุดในสาขาอาชีพต่าง ๆ

บางทีความกังวลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับ “ChatGPT” และ AI ก็คือการทำให้คนตกงานและว่างงาน แต่ท้ายที่สุด “ChatGPT” และ AI ก็ไม่สามารถทำงานหลาย ๆ อย่างให้เป็นแบบอัตโนมัติไปทั้งหมดได้ เนื่องจากสิ่งที่สามารถทำได้นั้นเป็นเพียงงานที่มีแบบแผนคงที่ เช่น การจ่ายเงินเดือน หรือการดึงข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ เท่านั้น อีกทั้งมนุษย์ก็ยังคงต้องเป็นคนดูแลกระบวนการและเข้ามาแก้ไขหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น เราจะเห็นได้ว่า การทำงานของ AI ร่วมกับมนุษย์ต่างหาก ที่ช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้น เช่น แม้ว่า AI อาจถูกนำมาใช้เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค แต่แพทย์และพยาบาลก็ยังมีบทบาทในการรักษาผู้ป่วยอยู่ดี

แม้กระทั่ง การนำ “ChatGPT” และ AI ไปใช้ในบริษัทก็สามารถช่วยให้พนักงานทำงานได้ดีขึ้น ทำหน้าที่ที่น่าเบื่อแทนมนุษย์ และมอบโอกาสให้พนักงานได้มีสมาธิกับงานสร้างสรรค์ที่ใช้ทักษะของตนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่างหาก

มนุษย์ต้องเพิ่มทักษะการใช้ “ChatGPT” และ AI

จะเห็นได้ว่า “ChatGPT” และ AI ได้รับการออกแบบมาเพื่อเสริมการทำงานของมนุษย์ ไม่ได้มาแทนที่ และที่สำคัญกว่านั้นคือ ผู้คนจะต้องทำงานร่วมกับ AI การมีทักษะด้านเทคโนโลยีที่จำเป็นที่จะใช้งานได้ เช่น การป้อนคำสั่ง เพื่อให้ “ChatGPT” และ AI ทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นการเพิ่มพูนทักษะและฝึกฝนทักษะใหม่ของพนักงานจึงมีความจำเป็นอย่างมาก เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จาก “ChatGPT” และ AI ได้

Comments are closed.