คนใช้ “ChatGPT” และ AI เป็น ลดความเสี่ยงตกงาน!!

การใช้ “ChatGPT” และ AI สามารถช่วยลดความเสี่ยงตกงานได้ ด้วยความสามารถในการประมวลผลข้อมูลอย่างรวดเร็วและแม่นยำ “ChatGPT” และ AI สามารถทำงานในลักษณะที่ต้องการความเชี่ยวชาญและความถูกต้องในการปฏิบัติงาน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน การจัดการและวางแผนการผลิต หรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีปริมาณมาก ๆ

การใช้ “ChatGPT” และ AI ทำงานที่เป็นรูปแบบซ้ำซ้อน ต้องการความแม่นยำสูง หรืองานที่เน้นคำนวณทางตัวเลขอาจช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องข้อผิดพลาดที่เกิดจากความล่าช้า และลดความเหนื่อยล้าของมนุษย์

การใช้งาน “ChatGPT” และ AI อาจมีผลกระทบต่อบุคลากรที่ทำงานในสายอาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น การลดจำนวนพนักงานที่จำเป็นหรือการเปลี่ยนแปลงแนวทางงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ AI ดังนั้นควรพิจารณาเป็นอย่างดีเมื่อนำเทคโนโลยี “ChatGPT” และ AI เข้ามาใช้ในองค์กรหรือธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยงตกงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่กำลังพบเจอในปัจจุบัน

แต่การใช้ “ChatGPT” และ AI บางครั้งสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการทำงานบางประเภทได้ และเป็นงานที่มนุษย์ไม่ควรทำ เช่น

1. การทำงานในสถานการณ์อันตราย

“ChatGPT” และ AI สามารถใช้ในการทำงานในสถานการณ์อันตรายที่อาจเป็นอันตรายต่มนุษย์ ตัวอย่างเช่นในการสำรวจและการทำงานในสภาพแวดล้อมอันตราย เช่นการสำรวจพื้นที่สำหรับการเก็บข้อมูลในสถานการณ์ภัยพิบัติ หรือการทำงานในสภาพแวดล้อมที่อาจเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เช่นการใช้โดรนหรือหุ่นยนต์ในงานที่เสี่ยงต่อมนุษย์ เพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและสุขภาพของบุคคล

2. งานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจทางธุรกิจ

“ChatGPT” และ AI สามารถช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่ๆ และการทำนายแนวโน้มธุรกิจ เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญ โดยอาจช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือที่ไม่แม่นยำ เช่นการใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด เพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการตลาดหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์

3. งานที่ซับซ้อนและความยากลำบาก

บางงานที่ซับซ้อนและความยากลำบากอาจมีความเสี่ยงต่อผู้ทำงานที่ทำงานไม่ถูกต้องหรือไม่แม่นยำ ในกรณีเช่นนี้ “ChatGPT” และ AI สามารถช่วยในการประมวลผลและสนับสนุนในการทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลการทำงานที่ไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่นในการใช้ระบบระบายความร้อนและการควบคุมความชื้นในสถานที่ทำงานที่อาจมีความยากลำบาก หรือการใช้ระบบอัตโนมัติในการควบคุมและจัดการกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน

อย่างไรก็ตาม “ChatGPT” และ AI ไม่ใช่สามารถแทนที่การทำงานของมนุษย์ได้ 100% มนุษย์ยังคงมีบทบาทสำคัญในการตีความและให้ความสำคัญกับผลการทำงานที่ได้จาก AI และการตัดสินใจสุดท้ายยังอยู่ในมือของมนุษย์เองเช่นกัน

หากจะเข้าใจการใช้ “ChatGPT” และ AI 

ต้องขอบอกก่อนว่า Insight ความลับของ “ChatGPT” และ AI ทุกตัวคือ “การตั้งคำถาม” ถือเป็นหัวใจหลักของการใช้งานเลยก็ว่าได้ เพื่อให้ “ChatGPT” และ AI เกิดการเรียนรู้และเข้าใจธุรกิจของคุณมากขึ้นนั่นเอง

สิ่งที่ผมจะสอนใน Insightist™ หลักสูตร “ChatGPT” & AI Intensive

คือ คุณต้องเข้าใจมันจริงๆ แล้ว

  • เข้าใจ Insight ของระบบ
  • เข้าใจ Insight ของโจทย์ที่คุณตั้ง
  • ตั้งคำถามให้ถูกต้อง เพื่อให้คุณได้คำตอบที่ใช่ ใช้งานได้ นำไปสร้างผลลัพธ์ต่อได้ออกมาได้จริงๆ

ผมการันตีว่า Workshop นี้จะช่วยให้คุณทำงานง่ายขึ้นในหลายมิติแน่นอนครับ

ดูรีวิวจากนักเรียนจริงบางส่วน

▶️ https://go.insightist.co/GPT002-R01

▶️ https://go.insightist.co/GPT002-R02

▶️ https://go.insightist.co/GPT002-R03

▶️ https://go.insightist.co/GPT002-R04

นอกเหนือจาก Workshop ยังมีคอร์ส Video Online หลักสูตร “ChatGPT” for Business & Marketing จะช่วยให้คุณเห็นโอกาสและความสามารถของ “ChatGPT” และ โลก AI สำหรับธุรกิจและการตลาด

Workshop มีวันไหนบ้าง / สนใจคอร์สออนไลน์

ทัก LINE มาถามได้เลยครับ

https://app.confirmder.pro/insightist-line

Comments are closed.