Human Resource จำเป็นต้องใช้ “Chat OpenAI” ช่วยงานไหม

หากพูดถึงการทำงาน แน่นอนว่า ‘พนักงาน’ ถือเป็นบุคลากรคนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรหรือบริษัทบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ในแต่ละปี

ไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหน ๆ จะเล็กหรือใหญ่ต่างก็ต้องการพนักงานที่เหมาะสมกับองค์กร มีแนวคิด ทัศนคติ ไปในทิศทางเดียวกันกับผู้บริหาร รวมไปถึงมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการและตรงต่อหน้าที่นั้น ๆ ด้วยเช่นกันใช่ไหมล่ะครับ 

Human Resource (HR) บุคคลสำคัญขององค์กร ซึ่งที่มีหน้าที่หลักในการจัดการกับทรัพยากรมนุษย์ คอยดูแลและจัดการกับพนักงานและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น และหน้าที่สำคัญของ HR อีกอย่างหนึ่งที่จะไม่กล่าวไม่ได้เลยก็คือ การเลือกสรรและสรรหาบุคลากรใหม่นั่นเองครับ

การคัดเลือกพนักงานแต่ละครั้ง แน่นอนว่าต้องใช้ทั้งเวลาในการตัดสินใจ ใช้คำถามที่สมเหตุสมผล และใช้ทักษะหลายอย่างมากมายในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร 

การใช้ “Chat OpenAI” หรือ “ChatGPT” สามารถเป็นประโยชน์ในงานทรัพยากรบุคคล (Human Resource) ได้ในหลายวิธี โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และการใช้งานที่แตกต่างกันของแต่ละองค์กร นี่คือบางวิธีที่ “Chat OpenAI” สามารถช่วยงานทรัพยากรบุคคลได้ครับ

1. การตอบคำถามพื้นฐาน

สามารถใช้ “Chat OpenAI” เพื่อตอบคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการ ข้อบกพร่องในการทำงาน การลาพักผ่อน และอื่น ๆ ซึ่งสามารถช่วยลดภาระงานของทีม HR ในการตอบคำถามซ้ำ ๆ ได้

2. การจัดการการสรรหา (Recruitment)

“Chat OpenAI” สามารถช่วยสรรหาพนักงานใหม่โดยการตอบคำถามพื้นฐานของผู้สมัครหรือการส่งข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่ว่าง นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการคัดเลือกผู้สมัครโดยตรวจสอบคุณสมบัติและประสบการณ์ของพวกเขา

3. การทำงานตามนโยบายและกฎระเบียบ

สามารถใช้ “Chat OpenAI” เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและกฎระเบียบในบริษัทหรือในกรณีที่พนักงานต้องการคำแนะนำเรื่องการจัดการกับปัญหาหรือข้อขัดแย้งในที่ทำงาน

4. การฝึกอบรมและพัฒนา

สามารถใช้ “Chat OpenAI” เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน เช่น การแนะนำคอร์สเรียนหรือบทเรียนออนไลน์ที่เหมาะสมสำหรับพนักงาน

5. การบันทึกข้อมูลและติดตาม

“Chat OpenAI” สามารถช่วยในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของพนักงานและติดตามประสิทธิภาพของพนักงานในระหว่างรอบการประเมินผลการทำงาน (Performance Appraisal)

นอกจากนี้ “ChatGPT” ซึ่งเป็นโมเดลภาษาแบบประมวลผลข้อความของ “OpenAI” ยังสามารถนำมาช่วยในกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครงานได้ในลักษณะต่าง ๆ ได้อีกนะครับ แล้ว “ChatGPT” จะช่วย HR อย่างไรบ้างมาดูกันครับ

  • สร้างคำถามและตัวเลือกคำตอบ

HR สามารถสร้างชุดคำถามที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานหรืองานที่ต้องการคัดเลือกผู้สมัคร จากนั้นใช้ “ChatGPT” เพื่อสร้างคำตอบที่เป็นไปได้ตามคำถามนั้น ๆ เพื่อประหยัดเวลาในการตอบคำถามจากผู้สมัครจริง ๆ

  • ตรวจสอบเรื่องทางวิชาการและประสบการณ์

ใช้ “ChatGPT” เพื่อช่วยในการวิเคราะห์เรื่องทางวิชาการและประสบการณ์ของผู้สมัครที่ปรากฏในเรซูเม่ ในกรณีนี้ HR สามารถสร้างคำถามเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์และความรู้ของผู้สมัคร

  • ตรวจสอบความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

สามารถใช้ “ChatGPT” เพื่อสร้างคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สมัครกับวัตถุประสงค์และคุณสมบัติของตำแหน่งงานที่เปิดรับ

  • การจัดเรียงและคัดเลือกผู้สมัคร

ใช้ “ChatGPT” เพื่อช่วยในกระบวนการจัดเรียงและคัดเลือกผู้สมัครโดยพิจารณาข้อมูลที่ได้รับจากการสร้างคำถามและคำตอบ แต่ควรระมัดระวังเสมอว่าตัวเลือกนี้ยังต้องถูกพิจารณาและตรวจสอบโดยบุคคลที่เชี่ยวชาญเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ AI ในกระบวนการคัดเลือก

  • การคำนวณคะแนนหรือการประเมินผู้สมัคร

HR สามารถใช้ “ChatGPT” เพื่อช่วยในการคำนวณคะแนนหรือการประเมินผู้สมัครโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการสร้างคำถามและคำตอบ แต่ก็ควรพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อประเมินความเหมาะสมของผู้สมัคร

การใช้ “ChatGPT” เพื่อคัดเลือกผู้สมัครงานเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับ แต่ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ดีที่จะนำมาแบ่งเบาภาระงานและยังช่วยเราคัดเลือกพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วยครับ

Comments are closed.