“ChatGPT” ช่วยงาน HR ได้อย่างไร

ถ้าตอบตามตรง ต้องมายอมรับกันก่อนว่า “ChatGPT” ช่วยงานเราได้หลายอาชีพมาก ๆ  ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยี หรือด้านโปรแกรมมิ่งเสมอไป

ผมยอยกตัวอย่างงานนึงที่อาจจะไม่ค่อยมีคนพูดถึง นั่นก็คือ งานด้าน Human Resources หรือ HR นั่นเอง โดยงานด้านนี้ใช้ “ChatGPT” ช่วยงานอะไรได้บ้าง มาดูกันครับ

1. การคัดกรองผู้สมัคร

กรอกคุณสมบัติที่ต้องการและรายละเอียดของผู้สมัคร “ChatGPT” ก็ช่วยวิเคราะห์เบื้องต้นได้

2. การเขียน Job Description

เพียงแค่แจ้งตำแหน่งที่ต้องการเปิดรับสมัคร “ChatGPT” ก็ช่วยลิสต์คุณสมบัติออกมาเป็นหัวข้อ ๆ ได้เลย

3. ช่วยวิเคราะห์ Resume

“ChatGPT” สามารถวิเคราะห์ประวัติโดยย่อได้อย่างรวดเร็ว โดยที่เราระบุทักษะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานให้ “ChatGPT” 

4. ช่วยเตรียมหัวข้อในการสัมภาษณ์ได้

“ChatGPT” สามารถเตรียมคำถามได้จากการวิเคราะห์ Resume เบื้องต้นนั่นเอง

5. ช่วย Set KPI 

หากในบริษัทมีหลายแผนก หลายองค์กร “ChatGPT” ก็สามารถทำการ Set KPT สำหรับแต่ละตำแหน่งได้ด้วย

นี่แค่ยกตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับงาน HRที่สำคัญเลยคือ

“ChatGPT” จะช่วยธุรกิจของคุณได้ 

ก็ต่อเมื่อคุณใส่คำสั่ง (Prompt) ให้ “ChatGPT” รู้จักคุณดีมากพอนั่นเองครับ

Comments are closed.