“Chat OpenAI” คืออะไร

อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่า ในปัจจุบันนี้เรามีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อยู่มากมาย ซึ่ง “ChatGPT” ก็คือหนึ่งใน AI ที่สุดยอดมาก ๆ ต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันของเรา ณ ตอนนี้ โดย “ChatGPT” คือ โมเดลภาษาที่ถูกพัฒนาโดย “OpenAI” โดยใช้โมเดล GPT-3.5 โดย “ChatGPT” นั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการสนทนาและตอบคำถามของผู้ใช้ โดยมีความสามารถในการประมวลผลข้อความและให้คำตอบที่มีความหมาย สามารถใช้ในหลากหลายสถานการณ์ เช่น การสนทนา การตอบคำถาม การเขียนข้อความ การสร้างเนื้อหา และอื่น ๆ อีกมาก เราสามารถใช้ “ChatGPT” เพื่อขอความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาหรือหาข้อมูล สร้างเนื้อหาสำหรับบทความหรือเว็บไซต์ หรือแม้แต่กระทั่งสนทนาสำหรับความบันเทิงและการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ได้ตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มที่ใช้งาน “ChatGPT” นี้ครับ

“OpenAI GPT” สุดยอดโมเดลภาษา

“OpenAI GPT” หรือ Generative Pre-trained Transformer โมเดลแปลภาษาขนาดใหญ่ที่ถูกเทรนโดย “OpenAI” โดยใช้ข้อมูลประโยคจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ในการเทรน ซึ่งสามารถใช้ในงานต่าง ๆ เช่น การเขียนข้อความอัตโนมัติ การสร้างภาษามนุษย์-เครื่อง ฯลฯ

ซึ่ง “ChatGPT” เป็นโมเดลแปลภาษาของ “OpenAI” ที่เทรนโดยใช้ข้อความจากการแชต (chat) เพื่อเป็นตัวอย่างในการใช้แบบแปลภาษาในแบบปริมาณมาก โดยใช้ข้อความจากการแชตเพื่อให้โมเดลสามารถเข้าใจวลีและภาษาการแชตได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพสูงในในโหมดแบบคำถาม-คำตอบ เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสนทนาเลยก็ว่าได้ครับ

จุดเด่นของ “ChatGPT”

เราลองมาดูกันครับว่า “ChatGPT” ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างโดย “OpenAI” นั้นมีจุดเด่นอะไรบ้าง

1.     การเข้าใจและสร้างข้อความเก่ง

“ChatGPT” มีความสามารถในการเข้าใจความหมายของข้อความที่รับเข้ามาและสามารถสร้างข้อความตอบกลับที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปในรูปแบบที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างดีเยี่ยม (ซึ่งถ้าอยากได้ข้อความที่ถูกใจและตรงประเด็นมากที่สุด ควรถามคำถามที่รัดกุมยิ่งขึ้นนะครับ)

2. ความหลากหลายและความรู้ความเข้าใจ

“ChatGPT” ถูกฝึกอบรมด้วยข้อมูลจำนวนมากที่ครอบคลุมหลายประเด็น ดังนั้น “ChatGPT” จึงมีความสามารถในการตอบคำถามและสนทนาเกี่ยวกับหัวข้อที่หลากหลายและมีความรู้ทางทั่วไปเยอะมาก

3. ความยืดหยุ่นและการปรับเปลี่ยน

“ChatGPT” สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามความต้องการของแต่ละบริบทได้ และสามารถตอบกลับข้อความที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น การสนทนาทางธุรกิจ การเล่นเกม หรือการให้คำแนะนำด้านการศึกษา เป็นต้น

4. ความเร็วและประสิทธิภาพ

“ChatGPT” มีความสามารถในการให้คำตอบอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงมาก ซึ่งนี่ถือเป็นข้อดีอันดับต้น ๆ ของ “ChatGPT” ก็ว่าได้ครับ

5. การปรับปรุงตามเวลา

ระบบ “ChatGPT” จะมีการอัปเดตและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยทีมพัฒนาครับ

6. การใช้งานที่หลากหลาย

“ChatGPT” สามารถใช้งานได้ในหลากหลายสถานการณ์ เช่น การสนทนาทางส่วนตัว การเรียนรู้ การเขียนบทความ การแก้ปัญหา และอื่น ๆ ที่ผู้ใช้งานต้องการ

7. ความสามารถในการใช้ภาษาหลายภาษา

“ChatGPT” สามารถทำงานในหลายภาษาและรองรับการสนทนาและการสร้างข้อความในภาษาต่าง ๆ ซึ่งก็ถือว่าประมวลผลข้อมูลออกมาได้ดีมาก ๆ ครับ

8. การจดจำ

“ChatGPT” สามารถจดจำประวัติการสนทนาและให้คำตอบที่เกี่ยวข้องกับข้อความก่อนหน้านี้ ทำให้การสนทนาเป็นระเบียบและมีความคงเส้นคงวา ซึ่งสามารถต่อยอดไปยังคำตอบใหม่ ๆ ได้อีกด้วย

ความสามารถเหล่านี้ทำให้ “ChatGPT” เป็นเครื่องมือ AI ที่มีความสมบูรณ์และหลากหลายในการประมวลผลข้อความและสร้างข้อความในหลากหลายแง่มุมและปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สำคัญยังมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการใช้งานในอนาคตอีกด้วย

Comments are closed.