ประโยชน์ของ “ChatGPT” ในที่ทำงาน

“ChatGPT” และ AI มีศักยภาพในการสร้างผลกำไรทางธุรกิจได้อย่างมหาศาล ทั้งเข้าใจ Insight ของผู้บริโภค ว่ามีความต้องการด้านใดบ้าง และช่วยให้นักการตลาดตอบสนองผู้บริโภคได้ตรงจุด รวมถึงให้ไอเดียการทำธุรกิจมากมาย

หากจะพูดถึงประโยชน์ของ “ChatGPT” ว่าช่วยให้การทำงานดีขึ้นอย่างไร และทำไมเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารต้องสนใจใช้ “ChatGPT” มีดังต่อไปนี้

1. เพิ่มประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จที่เน้นทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยผลิตภาพจะเพิ่มขึ้นเมื่อผู้คนและทรัพยากรไม่ต้องเอาเวลาไปลงกับงานที่ซ้ำ ๆ เดิม ๆ การใช้ “ChatGPT” และ AI จะช่วยลดการทำงานที่มีแบบแผนซ้ำเดิมนี้ลง ลดทรัพยากรบุคคล แต่ผลลัพธ์เท่าเดิมหรือมากขึ้น

2. การแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน

“ChatGPT” และ AI สามารถทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ เช่น การนำมาใช้วินิจฉัยโรค การเขียนโค้ต การหา Error จะช่วยให้พนักงานไม่ต้องมาเสียเวลา และลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วย

3. ไอเดียและนวัตกรรม

“ChatGPT” และ AI สามารถให้ไอเดีย เสนอไอเดีย ช่วยให้องค์กรสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ และทำงานต่อเนื่องได้อย่างราบลื่น อีกทั้งยังช่วยวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียของแผน เพื่อตัดสินใจได้อีกด้วย

จะเห็นได้ว่า “ChatGPT” และ AI ได้รับการออกแบบมาเพื่อเสริมการทำงานของมนุษย์ ไม่ได้มาแทนที่ และที่สำคัญกว่านั้นคือ ผู้คนจะต้องทำงานร่วมกับ AI การมีทักษะด้านเทคโนโลยีที่จำเป็นที่จะใช้งานได้ เช่น การป้อนคำสั่ง เพื่อให้ “ChatGPT” และ AI ทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นการเพิ่มพูนทักษะและฝึกฝนทักษะใหม่ของพนักงานจึงมีความจำเป็นอย่างมาก เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จาก “ChatGPT” และ AI ได้

Comments are closed.