73% ของนักการตลาดกำลังใช้ “ChatGPT” และ AI ช่วยทำงาน

Generative AI ได้ถูกนักการตลาดใช้งานอย่างหนัก กว่า 73% ของผู้บริหารการตลาดทั้ง B2B และ B2C โดยในบริษัทใช้ “ChatGPT” และ AI เพื่อช่วยสร้างข้อความ รูปภาพ วิดีโอ หรือเนื้อหาอื่น ๆ เพื่อขับเคลื่อนการทำธุรกิจและการตลาด

ทำไมนักการตลาดและคนทำธุรกิจถึงสนใจใช้ “ChatGPT” และ AI 

ตั้งแต่การเปิดตัว “ChatGPT” ของ “OpenAI” ก็มีการใช้งานอย่างแพร่หลายมี AI อื่น ๆ ถือกำเนิดตามมาอย่างมากมาย และยังมีอีกมากที่กำลังเตรียมเปิดตัว เรียกได้ว่าปี 2023 เป็นศักราชแห่ง AI โดยแท้จริง

สองในสามของผู้ตอบแบบสำรวจกล่าวว่า พวกเขาใช้สำหรับการค้นหาไอเดียใหม่ ๆ ทำดราฟแรก และคำอธิบาย โดยเกือบ 50% กล่าวว่า พวกเขาใช้ “ChatGPT” และ AI ช่วยทำงานในลำดับขั้นสุดท้าย โดยประเภทงานที่ใช้ AI ได้แก่

 • Image creation 69%
 • Text creation 58%
 • Audio/voice 50%
 • Chatbots 37%
 • Coding 36%

บริษัท B2B นำ AI มาใช้มากถึง 78% เมื่อเทียบกับบริษัท B2C ที่ใช้ “ChatGPT” และ AI ราวๆ 65% และเครื่องมือ AI ที่ใช้ส่วนใหญ่ มีดังนี้

 • ChatGPT 55%
 • Copy.ai 42%
 • Jasper.AI 36%
 • Peppertype.ai 29%
 • Lensa 28%
 • DALL-E 25%
 • Midjourney 24%

หมายเหตุ : 

สำรวจโดย Botco.AI ที่ทำการสำรวจนักการตลาดจากบริษัท B2B และ B2C จำนวน 1,000 คนในเดือนมีนาคม (สามในสี่มาจากบริษัทที่มีพนักงาน 100 คนขึ้นไป)

อ้างอิง : https://blog.arimk.com/marketing/b2c-marketing/73-of-marketers-now-using-generative-ai-tools-martech/

Comments are closed.