6 ข้อดี เมื่อใช้ “ChatGPT” ด้าน Marketing

“ChatGPT” มีประโยชน์มากมายในด้านการตลาด ช่วยให้ธุรกิจเพิ่มความสามารถทางการตลาด และมีส่วนร่วมกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. “ChatGPT” เพิ่มการมีส่วนร่วมและโต้ตอบกับลูกค้า

“ChatGPT” ทำหน้าที่เสมือนเป็นผู้ช่วยโต้ตอบกับลูกค้าได้แบบเรียลไทม์ สามารถตอบคำถามของลูกค้า 

ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และเสนอคำแนะนำลูกค้ารายบุคคล ทำให้เกิดการส่งมอบประสบการณ์ที่ดี ด้วยการตอบสนองลูกค้าที่รวดเร็วและแม่นยำ ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า และสร้างความไว้วางใจต่อแบรนด์

2. “ChatGPT” ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ

“ChatGPT” ใช้ประโยชน์จากความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งค่าของลูกค้าและข้อมูลประวัติ เพื่อให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะรายบุคคล โดยที่ “ChatGPT” สามารถวิเคราะห์การโต้ตอบของลูกค้า พฤติกรรมการเรียกดูสื่อต่างๆ และประวัติการซื้อ เพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสมตรงความต้องการของแต่ละบุคคล 

3. “ChatGPT” สร้างกลุ่มเป้าหมายและรองรับลูกค้า

เราสามารถใช้ “ChatGPT” เพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย และคัดเลือกผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้ มีส่วนร่วมกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมายผ่านการสนทนาเชิงโต้ตอบ ดังนั้น “ChatGPT” จึงช่วยเพิ่มโอกาสในการขาย ช่วยให้ทีมขายทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. “ChatGPT” ระบบอัตโนมัติทางการตลาด

“ChatGPT” ทำงานด้านต่างๆ โดยอัตโนมัติ เช่น การส่งข้อความรายบุคคล การทำแบบสำรวจ การรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้า จัดการกับการสื่อสารที่ทำเป็นประจำและซ้ำๆ ทำให้ทีมการตลาดลดภาระงาน และไปมุ่งเน้นที่งานอื่นๆ ได้มากขึ้น

5. “ChatGPT” วิเคราะห์และสรุปข้อมูลเชิงลึก

“ChatGPT” รวบรวมข้อมูลจากการโต้ตอบกับลูกค้า ให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ธุรกิจในแง่ของการตัดสินใจด้วยการวิเคราะห์การสนทนา ความชอบ และแนวโน้มของลูกค้า ดังนั้นข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยให้ “ChatGPT” เข้าใจธุรกิจ เข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น ปรับแคมเปญให้เหมาะสม และปรับปรุงการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

6. “ChatGPT” เพิ่มประสิทธิภาพของ Customer Journey

“ChatGPT” สามารถแนะนำลูกค้าผ่านช่องทางการขาย โดยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในทุกขั้นตอน ช่วยลูกค้าในการค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เสนอคำแนะนำ และลดข้อกังวลหรือข้อโต้แย้งต่าง ๆ การใช้ “ChatGPT” จึงช่วยเพิ่มประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า และส่งเสริมความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์

โดยรวมแล้ว การผสานรวม “ChatGPT” เข้ากับกลยุทธ์ทางการตลาด ช่วยให้ธุรกิจมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคล ทำงานอัตโนมัติ สร้างลีดที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ได้รับข้อมูลเชิงลึกเพื่อตัดสินใจ และเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางของลูกค้า เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพได้ในที่สุด

Comments are closed.