5 แผนธุรกิจที่ใช้ “ChatGPT” เขียนให้ พร้อมไอเดีย Prompt

ถ้าคุณทำธุรกิจแล้วไม่อยากทำแผนเอง การให้ “ChatGPT” ช่วยวางแผนสามารถตอบโจทย์ได้อย่างดี เพียงบอกความคาดหวังและความต้องการของคุณลงไปเท่านั้น

วิธีใช้ “ChatGPT” เขียนแผนธุรกิจ

1. แผนสรุปสำหรับผู้บริหาร

แผนสรุปที่ดีจะเน้นคำอธิบายที่ชัดเจนและกระชับว่าธุรกิจทำอะไรและเพื่อใคร กำหนดเส้นทางที่คุณยืนอยู่และกำลังจะไปที่ไหน ลองนำ Prompt นี้ไปใส่ใน “ChatGPT” คุณจะค้นพบว่าแผนสรุปควรเป็นเช่นไร

ไอเดีย Prompt :

“My business is called [name] and it offers [type of products or services you offer] to [your target audience]. It makes money by [explain your revenue model]. This business is in a good position because [explain elements of the business that make it relevant right now] and our revenue or cash position is [describe your financial position]. So far we have [outline achievements so far] and we plan to [include your plans for the future]. Can you help me craft a short executive summary that transforms that information into a clear and concise description for the first page of my business plan. Adopt a tone that is [describe the tone you want for your business plan, for example professional and direct].”

2. ภาพรวมธุรกิจ

การถาม “ChatGPT” สำหรับภาพรวมธุรกิจ รายละเอียดแยกตามเป้าหมาย กลุ่มตลาด ผู้ชมเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์และบริการ และวิธีการสร้างรายได้ของคุณ อธิบายให้ชัดเจนว่าเหตุใดคุณจึงอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการทำสิ่งที่คุณทำโดยระบุจุดแข็งที่ไม่เหมือนใครของคุณในตลาดนี้ ยิ่งคุณพูดได้ชัดเจนเท่าไหร่ ข้อความที่คุณพูดออกมาก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นเท่านั้น ลงรายละเอียดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และปล่อยให้ “ChatGPT” ทำงานแทน แล้วคุณจะทำให้แผนธุรกิจที่ตรงกับแบรนด์ของคุณและข้อความสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์

ไอเดีย Prompt :

“Next in the business plan is a business overview. Please write this to include sections titled [edit as appropriate: goals, the market, target audience, products and services, route to market]. Our business goals are [explain your top 3 business goals] within [timeframe for achieving them and exit plan]. We serve [demographics of your specific target audience] and solve their problem of [describe their top problems your business addresses]. Our offering consists of [describe your product or services], which [add more information about them] and our revenue model is [go into more detail on how you make money]. Use the same tone of voice as the last section.”

3. การขายและการตลาด

การใช้พลังของ “ChatGPT” สร้างแผนการขายและการตลาดตามสิ่งที่ได้บอกรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจ โดยจัดรูปแบบ Prompt เพื่อขอข้อมูลจาก “ChatGPT”

ไอเดีย Prompt :

“Based on what you know about my business, please create the sales and marketing section of my business plan. Create a compelling value proposition that communicates the unique benefits of my product or service to my target audience. Outline effective marketing strategies I can use to promote my business and reach my target audience. Please also explain any industry trends, customer needs, and potential competitors that my business should be aware of. Finally, write a description of my ideal customer, add a paragraph on positioning and how we present ourselves to this person, and include how we will ensure we set ourselves apart from competitors. So far, we have planned [describe any existing plans].”

4. การปฏิบัติการและการจัดการ

งานในส่วนนี้จะดีถ้าทีมงานของคุณสามารถปฏิบัติตามกระบวนการที่วางแผนตามขั้นตอนได้ อีกทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ดีอีกด้วย ดังนั้นแผนงานในส่วนนี้จึงมีความสำคัญมาก และมีผลต่อการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า การให้ “ChatGPT” สร้างแผนในส่วนนี้สามารถใช้ Prompt นี้ดูได้เลย

ไอเดีย Prompt :

“Now please write the operations and management section of my business plan. Please include details on the people and processes that will ensure this business runs smoothly and achieves its goals. Include how we deliver the product or service, how we ensure quality control, how we manage inventory, suppliers and customers, and [any other sections you want to include]. Also go into detail on the people, including the organizational structure and lines of communication. Incorporate this information: [explain anything else to include].”

5. แผนการเงิน

หากคุณทำธุรกิจแต่ไม่ชอบเรื่องตัวเลขเลย ทั้งแผนการจัดเก็บบันทึกกำไร ขาดทุน ค่าใช้จ่าย ภาษี โปรดบอก “ChatGPT” ถึงข้อมูลพื้นฐานเพื่อวางแผนในส่วนนี้ ข้อมูลทางการเงินของคุณควรรวมถึงรายได้และค่าใช้จ่ายรายเดือน แผน 12 เดือนและระยะยาว อาจเกี่ยวข้องกับการรวมหมายเลขจุดคุ้มทุน คุณยังสามารถรวมข้อกำหนดด้านเงินทุนในขั้นตอนต่างๆ ของธุรกิจและค่าใช้จ่ายครั้งเดียวเพื่อคาดหวังการเติบโต ทั้งหมดสามารถจัดทำเอกสารเป็นแถวภายในตารางที่สวยงามอีกด้วย

ไอเดีย Prompt :

“Given what you know so far, can you create a detailed financial plan, including sales forecasts, expenses, and funding requirements for my business. I’m looking for the following, in table format: (1) a breakdown of my monthly income and expenses right now (2) a 12-month plan (3) a 3-year plan (4) my breakeven number right now and (5) any future big expenses that will be incurred at specific stages. Here’s all the information to incorporate [include any information on price per unit, units expected to sell, cost per unit, staff costs, rent, rates, machinery, software and so on].”

การเขียนแผนธุรกิจด้วย “ChatGPT” สามารถเริ่มต้นได้เลย การมี AI ช่วยงานทำให้คุณไม่จำเป็นต้องเป็นทาสงานเอกสาร ในเมื่อคุณมีธุรกิจที่จะต้องเริ่มต้น ก็ปล่อยให้ “ChatGPT” ช่วยและลดเวลาการทำงานของคุณซะ

อ้างอิง : https://www.forbes.com/sites/jodiecook/2023/08/04/5-chatgpt-prompts-to-write-your-business-plan

Comments are closed.